May 29, 2023

Tổng hợp tất cả các phím tắt (hotkeys) dùng trong Microsoft PowerPoint

Tổng hợp toàn bộ những phím tắt quan trọng và hữu dụng nhất khi sử dụng Microsoft PowerPoint. Bạn đọc cùng Kênh Game Việt tham khảo qua bài viết dưới đây nhé:

Cũng như nhiều ứng dụng/phần mềm khác, sử dụng các phím tắt (hotkeys) trong Microsoft PowerPoint giúp cho bạn có thể sử dụng phần mềm trình chiếu này một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng hơn trong cả quá trình tạo cũng như trình chiếu. Và sau đây mình xin được phép giới thiệu một số phím tắt thường được dùng trong phần mềm trình chiếu này.

Phím tắt Chức năng
Ctrl + N Khởi tạo presentation mới
Ctrl + M Thêm một Slide mới
Ctrl + D Copy Slide đang chọn xuống ngay phía dưới slide đó
Ctrl + O Mở một presentation
Ctrl + W Đóng một presentation
Ctrl + P In ra (có thể in outline chẳng hạn)
Ctrl + S Lưu lại presentation
Ctrl + F Tìm kiếm từ hoặc ký tự
Ctrl + H Thay thế từ hoặc ký tự
Ctrl + K Chèn link
Ctrl + Z Hoàn tác (Undo)
Ctrl + Y Huỷ hoàn tác (Redo)
Ctrl + A Chọn toàn bộ slide
Ctrl + B In đậm (phần chữ bôi đen)
Ctrl + I In nghiêng (phần chữ bôi đen)
Ctrl + U Gạch chân (phần chữ bôi đen)
F12 Tuỳ chọn lưu slide
F5 Khởi chạy trình chiếu
Shift + F5 Khởi chạy trình chiếu từ slide đang mở
Esc Thoát khỏi quá trình trình chiếu
F7 Check chính tả
Shift + F9 Bật/tắt đường kẻ ô lưới trong slide
Delete Xoá ký tự phía sau
Backspace Xoá ký tự phía trước
Ctrl + Delete Xoá từ phía sau
Ctrl + Backspace Xoá từ phía trước

[AdSense-A]

Với Microsoft PowerPoint phiên bản dành cho macOS, tất cả các phím tắt trên vẫn sẽ hoạt động nhưng bạn phải sử dụng Cmd thay thế Ctrl. Dưới đây là Tổng hợp tất cả các phím tắt (hotkeys) dùng trong Microsoft Word, bạn có thể tham khảo thêm nhé:

Tổng hợp tất cả các phím tắt (hotkeys) dùng trong Microsoft Word