May 31, 2023

Thông tin & tính năng của 21 trang bị trong “Auto Chess” Liên Quân Mobile

Cùng tham khảo thông tin & tính năng của 21 trang bị đã xuất hiện trong chế độ “Auto Chess” của Liên Quân Mobile nhé!

 Lưu ý: Các trang bị dưới đây đều cộng dồn khi lên nhiều món giống nhau, trừ nội tại duy nhất sẽ không cộng dồn

Thông tin tính năng của 21 trang bị trong "Auto Chess" Liên Quân Mobile (1)

1. Quyền trượng Rhea

80 Công vật lý

Tăng 20% hiệu ứng kỹ năng (tạo lá chắn, sát thương, hồi phục)

Tăng 30% hút máu và hút máu phép

2. Trượng bùng nổ

15% tốc đánh

Tăng 20% hiệu ứng kỹ năng (tạo lá chắn, sát thương, hồi phục)

Tung chiêu trúng địch gây thêm 600 sát thương phép trong phạm vi 2 ô

3. Vương miện Hecate

Tăng 90% hiệu ứng kỹ năng (tạo lá chắn, sát thương, hồi phục)

4. Trượng hỗn mang

120 Giáp vật lý

Tăng 20% hiệu ứng kỹ năng (tạo lá chắn, sát thương, hồi phục)

Nội tại duy nhất: Tung chiêu có 50% tỷ lệ câm lặng địch trong 4 giây

5. Quả cầu băng sương

1200 Máu

Tăng 20% hiệu ứng kỹ năng (tạo lá chắn, sát thương, hồi phục)

Nội tại: Khi nhận sát thương chí tử sẽ bất tử trong 4 giây

Thông tin tính năng của 21 trang bị trong "Auto Chess" Liên Quân Mobile (2)

6. Thánh kiếm

160 Công vật lý

Tăng 100% sát thương khi chí mạng

7. Vuốt hung tàn

80 Công vật lý

15% Tốc đánh

Nội tại: Đánh thường trúng đích tăng tốc đánh bản thân 5%, cộng dồn tối đa 30 lần

8. Song đao bão táp

80 Công vật lý

Tăng 20% hiệu ứng kỹ năng (tạo lá chắn, sát thương, hồi phục)

Nội tại: + 50% tỷ lệ chí mạng

9. Gươm sấm sét

120 Giáp vật lý

Nội tại :Mỗi 5 giây sẽ kích hoạt hiệu ứng Chớp giật trong đòn đánh thường kế tiếp gây 300 sát thương phép, mỗi đòn đánh thường giảm 1 giây hồi chiêu

10. Đao truy hồn

80 Công vật lý

8% Hút máu

Nội tại duy nhất: Sát thương trúng đích khiến mục tiêu bị thiêu đốt (trong 5 giây gây 10% máu tối đa thành ST chuẩn, cấm hồi máu thời gian này)

11. Giáp thống khổ

15% Tốc đánh

Nội tại Phản phệ: Phản lại 20% sát thương vật lý từ mọi nguồn đã gánh chịu thành sát thương phép về các mục tiêu (sát thương phản là sát thương chưa giảm trừ)

12. Giáp Gaia

1200 Máu

Tăng 20% hiệu ứng kỹ năng (tạo lá chắn, sát thương, hồi phục)

Nội tại: Tăng 3000 kháng phép

13. Thuẫn nham thạch

1200 Máu

120 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất – Nham thuẫn: 50% sát thương gánh chịu trong 5 giây đầu tiên sẽ chuyển thành lá chắn, hiệu lực trong 5 giây

Thông tin tính năng của 21 trang bị trong "Auto Chess" Liên Quân Mobile (3)

14. Phù chú trường sinh

2400 Máu

Nội tại: Mỗi giây hồi 10% máu đã mất

15. Khiên thất truyền

1200 Máu

20 năng lượng

Nội tại duy nhất – Cường hóa phòng thủ: Giảm 30% tốc đánh kẻ địch lân cận

16. Ngọc đại pháp sư

80 Công vật lý

Nội tại: Vào trận tăng 50% năng lượng

17. Sách thánh

15% Tốc đánh

Nội tại: Mỗi đòn đánh thường giúp hồi 10% năng lượng

18. Dây chuyền lục bảo

20 Năng lượng

Tăng 20% hiệu ứng kỹ năng (tạo lá chắn, sát thương, hồi phục)

Nội tại duy nhất Hiền giả: Sau khi tung chiêu hồi % năng lượng ngẫu nhiên (0-100%)

Thông tin tính năng của 21 trang bị trong "Auto Chess" Liên Quân Mobile (4)

19. Huân chương hải thần

120 Giáp

20 Năng lượng

Nội tại duy nhất: Khi nhận sát thương, năng lượng nhận được tăng 100%

20. Huân chương Troy

1200 Máu

20 Năng lượng

Nội tại: Miễn khống chế, tăng 300 kháng phép trong 15 giây

21. Lệnh bài phong thần

20 Năng lượng

Nội tại: Vào trận kích hoạt, khiến bản thân và đồng đội trong phạm vi chữ thập xung quanh tăng 1000 lá chắn và 10 năng lượng