May 30, 2023

Quản lý nhân sự là gì? Quản lý nhân sự là làm những gì?

Quản lý nhân sự hay quản lý nguồn nhân lực là điều chúng ta được nghe rất nhiều hiện nay. Thế nhưng cụ thế quản lý nhân sự là gì? là làm những công việc gì? thì không phải ai cũng biết. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Quản lý nhân sự là gì? Quản lý nhân sự là làm những gì? (1)

Quản lý nhân sự là gì?

Quản trị nhân sự hay là Quản lý nguồn nhân lực là công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực. Chịu trách nhiệm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, và tưởng thưởng người lao động, đồng thời giám sát lãnh đạo và văn hóa của tổ chức, và bảo đảm phù hợp với luật lao động và việc làm.

Quản lý nhân sự là làm những gì?

Phòng nhân sự là phòng ban rất quan trọng trong hệ thống các cơ quan, doanh nghiệp, nhiệm vụ của phòng nhân sự là quản lý, bao quát nhân sự của công ty bao gồm các công việc như tuyển dụng, đào tạo nhân sự, quản lý hồ sơ…qua các app quản lý nhân sự, phần mềm chấm công … Vậy công việc của nhân viên quản trị nhân sự bao gồm những gì?

Quản lý nhân sự là gì? Quản lý nhân sự là làm những gì? (2)

1. Quản lý hồ sơ của nhân sự công ty

 • Lưu trữ hồ sơ của nhân viên trong công ty, bao gồm cả nhân viên đang làm hay đã nghỉ việc
 • Lưu trữ hồ sơ của các ứng viên dự tuyển
 • Thống kê số lượng nhân viên trong công ty

2. Chấm công, tính lương cho nhân viên

 • Theo dõi ngày công của nhân viên, nếu làm thủ công thì phải ghi chép đầy đủ, nếu sử dụng máy chấm công thì cần tổng hợp lại ngày công, số ngày nghỉ, số lần đi muộn, đi muộn bao lâu.
 • Theo dõi lương nhân viên, có kế hoạch tăng lương, thưởng theo hiệu quả làm việc, thâm niên.
 • Chi trả lương cho nhân viên đúng ngày

3. Đánh giá năng lực, ý thức trách nhiệm trong công việc và xử lý kỷ luật, khiếu nại

 • Đánh giá hiệu quả làm việc dựa trên báo cáo của các quản lý
 • Tiếp nhận các đơn khiếu nại, giải quyết các khiếu nại của cá bộ công nhân viên
 • Họp bàn xử phạt các cá nhân có nhiều khuyết điểm, vi phạm nội quy, quy chế công ty

4. Tuyển dụng nhân sự

 • Tiếp nhận các đề xuất của các quản lý phòng ban về việc tuyển dụng nhân viên mới
 • Tổng hợp, báo cáo công việc tuyển dụng cho ban giám đốc công ty
 • Sau khi ban giám đốc đồng ý, tổ chức đăng thông tin tuyển dụng qua nhiều kênh khác nhau như báo chí, đăng trên website, diễn đàn tìm việc làm…
 • Xem xét các hồ sơ xin việc đã ứng tuyển để lọc ra các hồ sơ phù hợp
 • Tổ chức phỏng vấn và ký hợp đồng thử việc. Nếu làm tốt và phù hợp vs công việc sẽ ký hợp đồng chính thức với người lao động

5. Đào tạo nhân sự

 • Tổ chức đào tạo nhân sự công ty bao gồm cả nhân viên đang làm việc và nhân viên mới định kỳ theo tháng, quý năm bằng các chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn, đào tạo hành chính nhân sự tại công ty hoặc cho đi học ở trung tâm khác
 • Bổ sung thêm các khóa học nghiệp vụ đào tạo quản trị nhân sự khác nhau để nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, có thêm các chương trình giao lưu, hoạt động chia sẻ kinh nghiệm xử lý công việc phòng giữa các cơ quan doanh nghiệp với nhau.