May 30, 2023

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile (game cờ nhân phẩm) theo Tộc giúp mang lại những hiệu ứng và tác dụng mới lạ khi chơi.

Nếu bạn yêu thích thể loại game thẻ tướng chiến thuật này, hãy cùng tìm hiểu xem mỗi tộc, lớp nhân vật trong Auto Chess Mobile có khả năng gì và khi kết hợp, chúng sẽ mang lại điều gì trong mỗi trận đấu.

Glacier Clan

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (1)

Khả năng:

 • Tăng 35% tốc đánh

Kết hợp:

 • Với 2 Glacier Clan trong đội hình, chỉ có các tướng Glacier Clan được tăng tốc đánh
 • Với 4 Glacier Clan trong đội hình, toàn team được tăng tốc đánh

Tộc Dragon

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (2)

Khả năng và kết hợp:

 • Với 3 Dragon trong đội hình, các tướng thuộc tộc Dragon có sẵn 100 Mana khi bắt đầu trận đấu.

Feathered

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (3)

Khả năng:

 • Né tránh các đòn tấn công

Kết hợp:

 • Với 3 Feathered trong đội hình, các tướng thuộc tộc này tăng thêm 20% khả năng né tránh
 • Với 6 Feathered trong đội hình, các tướng thuộc tộc này tăng thêm 40% khả năng né tránh

Tộc Goblin

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (4)

Khả năng:

 • Tăng thêm 10 Giáp
 • Hồi phục 10HP mỗi giây

Kết hợp:

 • Với 3 Goblin trong đội hình, 1 đồng minh ngẫu nhiên được tăng Giáp và hồi phục HP
 • Với 6 Goblin trong đội hình, toàn bộ team được tăng Giáp và hồi phục HP

Tộc Divinity

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (5)

Khả năng:

 • Tấn công liên tục

Kết hợp:

 • Với 1 Divinity trong đội hình, toàn bộ đội hình giảm 50% thời gian hồi chiêu
 • Với 2 Divinity trong đội hình, toàn bộ đội hình giảm 75% thời gian hồi chiêu

Tộc Beast

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (6)

Khả năng:

 • Triệu hồi trợ giúp
 • Tăng sát thương cho tướng chính và các “thú triệu hồi”

Kết hợp:

 • Với 2 Beast trong đội hình, toàn team tăng 10% sát thương
 • Với 4 Beast trong đội hình, toàn team tăng 25% sát thương
 • Với 6 Beast trong đội hình, toàn team tăng 45% sát thương

[AdSense-A]

Tộc Egersis

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (7)

Khả năng:

 • Giảm trừ, vô hiệu hoá Giáp của đối phương

Kết hợp:

 • Với 2 tướng Egersis trong đội hình, có thể giảm 4 Giáp của toàn bộ team đối phương
 • Với 4 tướng Egersis trong đội hình, có thể giảm 6 Giáp của toàn bộ team đối phương

Tộc Kira

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (8)

Khả năng và kết hợp:

 • Chỉ cần 1 tướng Kira trong đội hình, toàn bộ allies được cộng thêm 5%HP tối đa

Tộc Dwarf

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (9)

Khả năng và kết hợp:

 • Chỉ cần 1 tướng Dwarf trong đội hình, khoảng cách tấn công của team sẽ tăng thêm 2 ô

Tộc Spirit

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (10)

Khả năng:

 • Có 30% cơ hội biến đối phương thành tượng đá trong 4 giây

Kết hợp:

 • Với 2 tướng Spirit trong đội hình, các tướng tộc Spirit này có 30% cơ hội biến đối phương thành tượng đá trong 4 giây
 • Với 4 tướng Spirit trong đội hình, toàn bộ team có 30% cơ hội biến đối phương thành tượng đá trong 4 giây

Tộc Marine

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (11)

Khả năng:

 • Tăng kháng phép cho toàn bộ team

Kết hợp:

 • Với 2 tướng Marine trong đội hình, toàn team có thể kháng lại 30% sát thương phép
 • Với 4 tướng Marine trong đội hình, toàn team có thể kháng lại 51% sát thương phép

Tộc Demon

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (12)

Khả năng và kết hợp:

 • Khi có 1 tướng Demon duy nhất, toàn team khi tấn công sẽ gây ra thêm 50% sát thương thuần

Tộc Human

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (13)

Khả năng:

 • Cấm đối phương thực hiện kỹ năng hay tấn công trong 4 giây (câm lặng)

Kết hợp:

 • Với 2 tướng Human trong đội hình, team có 20% cơ hội khiến đối phương “câm lặng”
 • Với 4 tướng Human trong đội hình, team có 40% cơ hội khiến đối phương “câm lặng”
 • Với 6 tướng Human trong đội hình, team có 58% cơ hội khiến đối phương “câm lặng”

Tộc Cave Clan

Hướng dẫn cách kết hợp tướng trong Auto Chess Mobile theo Tộc (14)

Khả năng:

 • Tăng tối đa HP

Kết hợp:

 • Với 2 tướng Cave Clan trong đội, toàn team được tăng 250 HP
 • Với 4 tướng Cave Clan trong đội, toàn team được tăng 350 HP