May 28, 2023

Auto Chess Mobile: Tướng nào có thể sử dụng được Mặt nạ cuồng nộ?

Dưới đây là những tướng có thể sử dụng được Mặt nạ cuồng nộ – trangg bị cực mạnh và hiệu quả cao trong Auto Chess Mobile.

Chỉ số của Mặt Nạ Cuồng Nộ

Có khả năng hút máu 10%, tăng tốc đánh lên 40% nhưng sẽ cấm kỹ năng của người mang trang bị này.

Vì tính năng cấm trang bị này nên những tướng nào cần sử dụng skill khi mang trang bị mặt nạ cuồng nộ sẽ bị thiệt thòi rất lớn dù rằng mang lại lượng hút máu và tốc đánh khá cao nhưng nói chung vẫn là thiệt thòi lớn.

Các tướng có thể mang được Mặt Nạ Cuồng Nộ trong Auto Chess Mobile

Egersis Ranger

Với kĩ năng bị động giúp tự tăng sức tấn công và tốc đánh cho bản thân của mình, Egersis Ranger sẽ càng mạnh mẽ hơn khi mang trong mình Mặt Nạ Cuồng Nộ.

Auto Chess Mobile: Tướng nào có thể sử dụng được Mặt nạ cuồng nộ? (1)

Taboo Witcher

Với kỹ năng giúp trừ Mana trên mỗi phát đánh thường cho mục tiêu mà Taboo Witcher đang đánh, bổ sung thêm Mặt Nạ Cuồng Nộ thì mục tiêu mà Witcher nhắm đến sẽ không bao giờ có đủ năng lượng để sử dụng bất kỳ kỹ năng nào.

Auto Chess Mobile: Tướng nào có thể sử dụng được Mặt nạ cuồng nộ? (2)

[AdSense-A]

Lightblade Knight

Kỹ năng nội tại của Lightblade Knight chính là giúp đánh lan đến 3 mục tiêu xung quanh, nếu được tăng thêm tốc đánh và hút máu từ Mặt nạ Cuồng Nộ thì sẽ trở thành nguồn sát thương rất quan trọng cho đội hình Knight.

Auto Chess Mobile: Tướng nào có thể sử dụng được Mặt nạ cuồng nộ? (3)

Shadowcrawler

Kỹ năng nội tại là Bạo Kích giúp gây sát thương cực mạnh theo 1 tỉ lệ nhất định, do đó Shadowcrawler là quân cờ rất cần đến trang bị Mặt Nạ Cuồng Nộ, đặc biệt là lên càng nhiều càng tốt để tăng tốc đánh càng tối ưu càng hiệu quả.

Auto Chess Mobile: Tướng nào có thể sử dụng được Mặt nạ cuồng nộ? (4)

Berserker

Là trang bị cần thiết cho Berserker giúp cho tướng này có thể lên điểm cộng dồn nhanh hơn mạnh hơn rất nhiều

Auto Chess Mobile: Tướng nào có thể sử dụng được Mặt nạ cuồng nộ? (5)