Cuối cùng nhân vật mới Yuki Judai cũng đã chính thức ra mắt cộng đồng