Việc giải trí trên màn hình chất lượng ngày càng cao là một xu thế tất yếu, thời mà độ phân giải FullHD có thể...