Làng game Việt sắp được trải nghiệm thêm một tựa game mobile khai thác