Vừa tròn 1 tuần ra mắt phiên bản thứ 8 của Võ Lâm  Truyền