Video game là một trong những sáng tạo của nhân loại để người chơi có thể tiếp cận với thế giới giả tưởng mới lạ....