Chẳng riêng gì các nhà phát triển game Việt mà cả các nhà phát triển game trên toàn thế giới đều có phần kính nể...