Được biết đến lần đầu tiên tại sự kiện E3 2015, Uncharted 4: A