Sau nhiều ngày tháng đợi chờ mòn mỏi cuối cùng game thủ Việt đã