Việc lựa chọn những vị tướng mạnh trong giai đoạn đầu và giữa trận sẽ giúp cho người chơi dễ dàng lăn cầu tuyết để...