Để vận hành Batman thật sự hiệu quả là điều không hề dễ nhất