Gank team chưa bao giờ đơn giản hơn với sự trợ giúp của 4 vị tướng bá đạo nhất trong chế độ Truyền Thuyết Vua Poro....