Hầu hết người Việt đều sợ các loại trái cây có xuất xứ từ