Ngày 10/6 vừa qua, Tru Tiên 3D Mobile chính thức cho ra mắt trang chủ