Cùng điểm mặt 5 game trực tuyến được đề cử trong hạng mục Hỗ trợ cộng đồng tốt nhất tại The Game Awards 2019. Apex...