Dưới đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng Macbook cơ bản cho người mới chuyển từ Windows sang dùng Mac. Sẽ hơi khó khăn một...