Hiện nay có rất nhiều thể loại game nhưng nói chung đều hướng tới