Nếu bạn chưa biết thì The Long Dark là dự án game Việt hóa mới