Nếu bạn chưa biết thì The Long Dark là dự án game Việt hóa mới nhất vừa được hoàn thiện bởi đội ngũ các bạn trẻ...