Ra mắt độc quyền trên hệ máy PS3, The Last of Us đã mang