DOTA 2 bản 7.14 là bản cập nhật lớn đầu tiên về hero sau khoảng 3 phiên bản Valve chỉ tập trung vào các chỉ...