Đọc sách trên dế yêu hiện nay đã và đang trở thành xu thế của giới trẻ với “rừng” ebook thông minh. Chính vì vậy...