Dưới đây là top 5 bộ phim hoạt hình thần thoại Trung Quốc mà mọt mê thể loại kiếm hiệp, phim chưởng, thế giới phép...