Từng yêu thích và say đắm trò bắn xe tăng Battle City trên điện