Sau khi chính thức ra mắt những thông tin giới thiệu độc đáo, tựa