Được đánh giá với điểm số cao chót vót trên thị trường quốc tế, Học Viện Manga phiên bản Việt hóa cuối cùng cũng chuẩn bị...