Sắp tới trên hệ máy PC sẽ xuất hiện tựa game sinh tồn xây dựng trạm không gian ngoài vũ trụ- điều này quả là không...