Những ngày gần đây làng game Việt dường như sục sôi với thông tin Đại Loạn Đấu – Spirit Guardian đã được Vega Game đưa về Việt Nam....