Mới đây, Bandai Namco đã chính thức công bố cấu hình tối thiểu của game Soulcalibur