Trong thế giới game chiến thuật Dota 2, người chơi đều có những thần tượng riêng với các tiêu chí khác nhau như: đẹp trai, đánh Dota 2...