Tiếp theo loạt bài Top game Android oanh tạc làng game Việt 2015, trong