Thong tin game mobile bị xóa sổ hàng loạt được cho là động thái