Chẳng riêng gì động đồng PUBG mà game nào cũng thế thôi, thay vì