Tiếp nối thành công của phiên bản đầu tiên siêu hài, siêu hấp dẫn,