Chụp ảnh xóa phông nền, làm mờ xung quanh là một trong kỹ thuật