[HOT] Phoenix (Phượng Hoàng) – ca khúc chủ đề CKTG LMHT 2019, chính thưc ra mắt đêm qua ở cả hai phiên bản Audio lẫn...