Trường Ca thuộc hệ thổ với tầm đánh xa, không phải thuộc dạng sát