PES 2018: Fifa cũng chỉ đạt 85/100, bằng với Fifa 17 theo tổng hợp đánh giá của Metacritic. Sản Phẩm của Konami liệu có thế...