Kể từ 10h hôm nay (09.05.2017), anh em game thủ lại được dịp phô