Oanh tạc làng game Việt vào những ngày cuối tháng 3, Huyền Thoại Naruto