Ai cũng nghĩ làm game là sướng vì … suốt ngày được chơi game. Nhưng đời không như là mơ, cùng Kênh Game Việt đột...