Dù ra mắt chưa lâu nhưng Naruto Đại Chiến đã chứng tỏ được sức