Được biết đến với cái tên Naruto Cửu Vĩ, Làng Lá Mobile tung loạt