Kenh Game Viet sắp tới đây sẽ được đón nhận thêm một tựa game thuần