Chính thức ra mắt làng game Việc vào ngày 24.8.2015, MU Huyền Thoại của NPH VNG