Đợt Alpha Test tựa game Việt hóa Thiên Long Bát Bộ Mobile đã chính