Hot boy Lưu Vũ Ninh đang trở thành thần tượng của giới trẻ Trung